Maatalousnäyttelyssä Korpilahdella v. 1959 otettu kuva.

Source organisation: Pekkanen Anja (Korpilahti)
Author:
Shooting time: 1959
Address:
Coordinates:
Tags: finna
Keywords: farm shows
Place tags: Korpilahti