Vy från Sveaborg mot Helsingfors centrum. I bakgrunden kan man urskilja domkyrkan och Uspenskijkatedralen.

Source organisation: Eriksson J
Author: L Eriksson
Shooting time: 1957
Address: ,
Coordinates: 60.14937,24.98471 Point
Tags: finna
Keywords: shores seas town centres boats summer Suomenlinna (quarters of a town)
Place tags: Suomenlinna