Vihti

Albumit auki on tuhansia kuvia sisältävä virtuaalinen valokuva-albumi ja -arkisto osoitteessa albumitauki.fi. Sen työ alkoi 2002–2006 ensin Helsingissä, sittemmin työ on levinnyt moniin kaupunkeihin. Vuonna 2015 Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto on tukenut Albumit Uusimaa -työryhmää erityisesti Uudenmaan vanhojen valokuvien sekä niiden takana olevien tarinoiden tallentamiseksi. Vihdin museo ja kirjasto liittyivät hankkeeseen syksyllä 2015 ja järjestivät vihtiläisille mahdollisuuden saada valokuvansa maksuttomasti tallennettua digitaaliseen muotoon.

Hankkeen tarkoituksena on kerätä mahdollisimman laaja kuvatietokanta Vihdistä ja vihtiläisistä. Albumit auki Vihti -kokoelmaan halutaan kuvia eri vuosikymmeniltä ­- ne voivat olla 1800-luvun lopulta tai tältä vuodelta, kunhan ne liittyvät jotenkin Vihtiin. Näkymien ja maisemien lisäksi esim. kotiin, työhön ja vapaa-ajan viettoon liittyvät kuvat sopivat mainiosti hankkeen sivuille.

Käsittelemme kaikkia kuvia huolellisesti, niitä vahingoittamatta ja kuvien käytöstä laaditaan aina sopimus. Kuvat digitoidaan samalla kun kuviin liittyvät tarinat kerätään talteen. Digitointi takaa valokuvien säilymisen tuleville sukupolville ja niistä voivat iloita muutkin kuin albumiasi selaavat ystävät ja sukulaiset. Kun tuot kuvasi digitoitavaksi, saat myös itsellesi kuvista digitaaliset versiot USB-tikulla. Alkuperäiset kuvasi jäävät itsellesi, arkisto tallettaa vain digikuvat.

Kerätyt kuvat julkaistaan Albumit auki Vihti -sivustolla Creative Commons 4 -lisenssillä, mikä tarkoittaa, että niitä ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ja että kuvaajan nimi tulee aina mainita kuvien yhteydessä. Koko hankkeessa kerätyistä valokuvista on työn alla kirja, joka julkaistaan keväällä 2016. Siinä esitellään laajasti kotialbumikuviin perustuvaa kulttuurihistoriaa eli ns. ”tavallisten ihmisten” ottamia valokuvia.

Kaikki vihtiläiset kutsutaan mukaan kartuttamaan Albumit auki Vihti -kuvakokoelmaa. Yhdessä voimme pelastaa valokuvia katoamasta ja tallettaa arvokasta kotiseutuhistoriaa yhteiseksi iloksemme ja hyödyksemme!


Albumit auki -digitointitilaisuudet Vihdissä ovat valitettavasti peruuntuneet kevään 2016 osalta. Tiedotamme mahdollisesta uudesta ajankohdasta myöhemmin.

Vihdin museo, Niuhalan vanha kansakoulu
Kirkkoniementie 4, p. (09) 4258 3185, www.vihti.fi/palvelut/museo

Vihdin pääkirjasto
Pisteenkaari 9, p. (09) 4258 3220, www.vihti.fi/palvelut/kirjasto
Latest
Kaarikeskussäätiön hallitus istuttamassa ...
Kaarikeskussäätiön hallitus istuttamassa ...